График (Knyazhevo)

За да запазите място за групово занимание, направете резервация онлайн. Правила за резервиране на групово занимание >>

To ensure your group lesson spot, make a reservation online. Group classes reservation rules >>

Изчистете филтрите »
« Юни »
« 17.6.2024 г. до 23.6.2024 г. »
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
09:00-09:50

Functional training

Studio 1

12:00-12:45

Studio 1

13:00-13:30

Studio 1

17:30-18:15

Pilates

Studio 1

18:30-19:20

Studio 1

19:30-20:20

Studio 1

ПОДМЯНА

12:00-12:45

Functional zone

17:15-18:05

Yoga

Studio 1

18:15-18:45

Studio 1

18:50-19:40

Studio 1

19:45-20:35

Functional training

Functional zone

09:00-09:50

Functional training

Studio 1

12:00-12:50

Functional training

Studio 1

17:30-18:15

Studio 1

18:30-19:20

Studio 1

19:30-20:20

Studio 1

12:00-12:45

Functional zone

17:15-18:05

Yoga

Studio 1

18:15-18:45

Studio 1

18:50-19:40

Studio 1

12:00-12:50

Functional training

Studio 1

13:00-13:30

Studio 1

18:00-18:50

Circuit Training

Studio 1

19:00-19:50

Pilates

Studio 1

ПОДМЯНА

19:50-20:35

Studio 1

ПОДМЯНА

10:00-11:00

Functional training KIDS

Studio 1

11:00-11:50

Functional training

Studio 1

13:00-13:55

Studio 1

ПОДМЯНА

13:00-13:50

Pilates (Power)

Studio 1

← →